Šikovný elektrikář si brzy poradí s opravou když nesvítí světlo, nejdou zásuvky, nehřeje boilér, netopí akumulační kamna nebo přímotop... Kvalifikovaní elektrikáři vědí, že mnohem horší je, když elektrika jde tam kam nemá a že to může být hodně nebezpečné! Častým vznikem požáru je právě závada elektroinstalace, elektrického zařízení, elektrických spotřebičů a neodborný zásah, nebo zanedbaná

Provádění revizí na vyhrazených elektrických zařízeních předepisuje zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Zákon také předepisuje, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek

Elektroinstalace bytu, domu, pro chatu i chalupu

Stavíte a potřebujete elektroinstalaci v novostavbě? Staré elektroinstalace Vám již nevyhovují a plánujete rekonstrukci elektroinstalace Vašeho domu, bytu, chalupy nebo chaty? Máte doma problémy se starou elektroinstalací? Kupujete nemovitost a zajímá Vás stav elektroinstalace? Uvažujete o novém vytápění vašeho domu a potřebujete připravit elektroinstalaci? Nebo hledáte možnost jak ušetřit na spotřebě energie?

Pro domácnosti a bytové domy zajišťujeme výměny domovních a bytových rozvodnic, jističů, stykačů, vypínačů, elektrických zásuvek, montáže svítidel, zapojení bojlerů, ohřívačů vody, sporáků, přímotopů a další elektrospotřebičů. Samozřejmostí je potvrzení odborné montáže pro uznání záruky výrobcem. Pro firmy zajistíme údržbu elektrické instalace ve výrobních, komerčních a administrativních objektech.

Neohrožujte svůj majetek ani majetek lidí okolo Vás nebezpečím spočívajícím v nevyhovujícím stavu elektroinstalací. Proč je nutná údržba a revize elektroinstalace? Hlavním důvodem je správná funkce, ověření technického stavu a bezpečnosti elektrického zařízení jako prevence proti úrazu elektrickým proudem a riziku nebezpečí požáru.